Nông Sơn: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Quế Trung

Ngày 11.1, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Quế Trung lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã khai mạc. Đây là xã đầu tiên trên địa bàn huyện Nông Sơn tổ chức Đại hội Hội Nông dân, cũng là đơn vị được Hội Nông dân huyện chọn làm đại hội điểm.

Nông Sơn: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Quế Trung 

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Quế Trung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hội phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức 35 lớp tập huấn chuyển giao  khoa học - kỹ thuật về nuôi trồng, chế biến và đánh bắt thủy hải sản, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh thực 2.235 lượt hội viên; tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội cho 459 lượt hộ vay với số tiền 24,4 tỷ đồng để phát triển kinh tế.Vận động Nhân dân hiến trên 30 nghìn m2 đất, nhiều cây cối hoa mày, công trình kiến trúc để xây dựng nông thôn mới; thành lập mới 3 nhóm bảo vệ môi trường. Toàn xã có 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm ocop và 1.054 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.Qua các phong trào thi đua, Hội Nông dân xã đã góp phần đưa các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đạt và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

Nông Sơn: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Quế Trung