Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Nông Sơn tổng kết hoạt động tín dụng CSXH năm 2022

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Nông Sơn vừa tổng kết hoạt động tín dụng CSXH năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ -Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn chủ trì hội nghị