Đóng điện thành công xuất tuyến trung áp còn lại sau trạm biến áp 110kV Khe Diên, cấp điện ổn định, an toàn khu vực huyện Nông Sơn

Ngày 11/12/2022, sau hơn 01 tháng đóng điện thành công thanh cái 22kV sau TBA 110kV Khe Diên. Điện lực Quế Sơn đã hoàn thành đóng điện thành công xuất tuyến trung áp cấp điện trung tâm hành chính huyện Nông Sơn, phục vụ cấp điện ổn định, an toàn khu vực huyện Nông Sơn.

Ngày 11/12/2022, sau hơn 01 tháng đóng điện thành công thanh cái 22kV sau TBA 110kV Khe Diên. Điện lực Quế Sơn đã hoàn thành đóng điện thành công xuất tuyến trung áp cấp điện trung tâm hành chính huyện Nông Sơn, phục vụ cấp điện ổn định, an toàn khu vực huyện Nông Sơn. 

Đóng điện thành công xuất tuyến 471 sau trạm biến áp 110kV Khe Diên cấp điện trung tâm hành chính huyện

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng đơn vị thi công, Điện lực Quế Sơn đã hoàn thành đóng điện xuất tuyến còn lại sau TBA 110kV Khe Diên. Đây là xuất tuyến quan trọng cấp điện trung tâm hành chính huyện Nông Sơn. 

Công trình “Xây dựng mới đường dây trung áp đấu nối sau trạm biến áp 110 kV Khe Diên” năm 2022 là công trình trọng điểm, với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng do EVNCPC phê duyệt, dự án có quy mô xây dựng mới 3,7km tuyến đường dây 22kV trên địa bàn huyện Nông Sơn với 38 vị trí cột; gồm 2,46km trung thế 22kV trên không, 0,77km đường dây trung thế 22kV ngầm và 0,6km đường dây trung thế 35kV, 04 thiết bị đóng cắt tự động sử dụng nguồn điện tại chỗ, giảm phụ thuộc vào các tuyến đường dây truyền tải liên huyện, tăng cường năng lực truyền tải, phát triển mở rộng lưới điện phân phối để đưa nguồn điện đến các hộ tiêu thụ, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đặc biệt trong mùa mưa bão, giảm tổn thất điện năng tại khu vực 2 huyện Quế Sơn và Nông Sơn.