Phước Ninh tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng đăng ký, kích hoạt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNEID

Vừa qua, UBND xã Phước Ninh tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng đăng ký, kích hoạt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNEID và dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã và thành viên các Tổ công tác Đề án 06, Tổ công nghệ cộng đồng ở các thôn.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Phước - Trưởng Công an xã, báo cáo viên đã phổ biến cho các đại biểu tham dự các tính năng, tiện ích cũng như trao đổi, chia sẻ kỹ năng đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID và dịch vụ công trực tuyến. Sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNEID, dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung trọng tâm thuộc Đề án 06 của Chính phủ về "phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực hiện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", góp phần cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng công dân số, xã hội số, nền hành chính vì Nhân dân phục vụ. 

Qua lớp tập huấn, các đại biểu đã nắm vững cơ bản các thao tác, kỹ năng đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 100% đại biểu dự tập huấn đã đăng ký thành công tài khoản ứng dụng VNEID mức độ 1.