Sơn Viên: Tổng kết đánh giá tinh hình kinh tế xã hội năm 2022

Chiều ngày 14/12, UBND xã Sơn Viên tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kinh tế xã hội năm 2022. Đồng chí Đỗ Tiến Trọng - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các ngành nghề nông thôn được duy trì và phát triển, nâng giá trị sản xuất CN-TTCN từ đầu năm đến nay là 2,98/2,78 tỷ đồng, đạt 107,2% kế hoạch; giá trị Thương mại - Dịch vụ từ đầu năm đến nay là 12,4/12,33 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch. Tổng thu ngân sách: 13.821.398.622 đ/13.800.377.822 đ, đạt 100,15 %DT, trong đó: Thu các khoản thu tại xã: 108.257.000 đ/79.568.000 đ, đạt 136,06 %DT giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Trọng - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nêu bật những thành quả trong việc phát triển KTXH, bảo đảm ANQP trong năm 2022 được UBND xã thực hiện; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, đại diện UBMTTQVN, các đoàn thể xã đã phát biểu những nội dung về chỉ đạo, phối hợp với UBND xã trong năm 2022 và đề xuất các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

 

Tin liên quan