Nông Sơn: Triển khai kiểm kê vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư, phụ tùng năm 2023

Ngày 14.12, Ban CH QS huyện Nông Sơn triển khai kiểm kê vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư-phụ tùng.

Nông Sơn: Triển khai kiểm kê vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư, phụ tùng năm 2023

Để công tác kiểm kê 0 giờ ngày 01/01/2023 đạt kết quả tốt, giúp người chỉ huy các cấp nắm chắc được thực lực vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư phụ tùng hàng hóa của cơ quan, đơn vị mình tạo điều kiện cho việc quản lý sử dụng VKTB bảo đảm cho huấn luyện, SSCĐ đáp ứng nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ban CH QS huyện Nông Sơn triển khai kiểm kê vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư-phụ tùng tại các địa phương.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra, kiểm kê vũ khí, trang bị kỹ thuật theo danh mục quy định đối với Ban CHQS các xã từ công tác lưu trữ các văn bản của các cấp về vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược; công tác thực hành kiểm kê vũ khí trang bị kỹ thuật… đến việc sắp xếp bảo đảm tủ vũ khí gọn gàng, sạch sẽ, đúng quy định.

Qua kiểm tra, đoàn đã chỉ ra những điểm mạnh và điểm còn hạn chế đối với công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật của Ban CHQS xã; đồng thời, yêu cầu Ban CHQS xã thường xuyên làm tốt công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, và báo cáo kịp thời về Ban CHQS huyện những vấn đề phát sinh.

Tin liên quan