Tập huấn kỹ năng Đoàn Hội

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023. Đoàn trường THPT Nông Sơn tổ chức Tập huấn kỹ năng Đoàn Hội cho 80 ĐVTN đến từ 20 Chi đoàn trong nhà trường.

Quang cảnh buổi tập huấn

Lớp tập huấn được các thành viên Câu lạc bộ Huấn luyện viên cấp 1 quốc gia của Tuổi Trẻ Nông Sơn, các đồng chí có kinh nghiệm tập huấn tại trường và thường trực huyện đoàn Nông Sơn hướng dẫn các nội dung gồm: Kỹ năng lều trại, trò chơi lớn, múa hát tập thể - dân vũ. Các nội dung tập huấn được các thành viên tham gia lớp tập huấn đánh giá thiết thực, hiệu quả, các thành viên tham gia lớp tập huấn có thể hướng dẫn lại cho lớp để chuẩn bị cho hội trại " TUỔI TRẺ SÁNG TẠO" của trường THPT Nông Sơn trong dịp Xuân 2023 sắp tới.