Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Công an huyện Nông Sơn vừa phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Hai đơn vị sẽ tăng cường trao đổi, phối hợp, hỗ trợ nhau để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tổ chức họp, hội nghị giao ban; báo cáo chuyên đề; trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan giữa hai đơn vị; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện Nông Sơn phối hợp với Công an huyện triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị; phối hợp với Công an huyện thẩm định hệ thống cơ sở kỹ thuật mạng máy tính trước khi thực hiện kết nối, xác thực dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do lực lượng Công an quản lý theo quy định của pháp luật.

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Tin liên quan