Nông Sơn: Nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả từ ngốn vốn vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

Triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Nông Sơn.

 

Ngay trong những tháng đầu năm 2022, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Nông Sơn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các lao động có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống…sau khi bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.