Tổng kết thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường 9 huyện miền núi

Sáng ngày 2.12, tại huyện Nông Sơn, cụm thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường 9 huyện miền núi tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Cụm thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi đã ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra. Trong năm các huyện đã triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất; thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án đất lâm nghiệp trên địa bàn các huyện giai đoạn từ năm 2021-2026; tham mưu cho UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giao đất cho 20 trường hợp, cho thuê đất 15 trường hợp và cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho 108 trường hợp với tổng diện tích hơn 140 ha là các tổ chức. Giao đất, công nhận QSD đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất cho 551 hồ sơ; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3.944 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân. Thu hồi đất, thẩm định, trình phê duyệt 150 Phương án Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với 1672 hộ gia đình, 21 tổ chức bị ảnh hưởng, trên tổng diện tích hơn 112ha, tổng kinh phí trên 143 tỷ đồng; Phê duyệt Kế hoạch Thu hồi đất cho 91 dự án, thành lập tổ kiểm đếm 65 dự án.

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện còn phối hợp cùng các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Qua đó, đã tổ chức 105 đợt kiểm tra, truy quét; phá hủy nhiều vật dụng, trang bị và đẩy đuổi các đối tượng khai thác trái phép ra khỏi địa bàn…

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận tháo gỡ một số khó khăn trong việc thực hiện dự án đất lâm nghiệp; quy hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu đất đai; lập hồ sơ cấp đất lâm nghiệp, quản lý tài nguyên khoáng sản; khó khăn trong việc cải tạo đất của hộ gia đình; đo đạt đất nông nghiệp; quy hoạch 3 loại rừng…