Nông Sơn: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Chiều ngày 2.12, huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022, quán triệt Chỉ thị của Huyện ủy về nhiệm vụ quốc phòng; giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2022,  BCHQS huyện Nông Sơn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện công tác QS, QPĐP; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng; nắm chắc địa bàn, phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các sự kiện; hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện... Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, huấn luyện đầy đủ, chất lượng chính trị ngày càng cao.Tỷ lệ đảng trong LLDQ TV  vượt 1,34%. Phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn nhân dịp lễ tết với tổng số tiền gần 125 triệu đồng. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao trong đó nổi  bật: Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Sơn Viên tổ chức di chuyển khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ra khu sơ tán; thực binh có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ tại diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quế Trung. Kết nộp đảng vượt 02 chỉ tiêu trong QNDB; phối hợp xóa 01 hộ nghèo. Tham gia các hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đạt kết quả cao.

Hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện thành công các nhiệm vụ Quốc phòng năm 2023 mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã giao.

Phát biểu tại hội nghị, chủ trì cuộc họp, PCT UBND huyện Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh: Cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP, QSĐP; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn; tham mưu, đề xuất xử lý tốt các tình huống xảy ra; kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện trong năm 2023, cần quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Tập trung xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”; tiếp tục quy hoạch, sắp xếp lại cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện phù hợp với thực tế địa phương để phát huy tiềm lực tại chỗ. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023 với chỉ tiêu 56 thanh, chú trọng chất lượng. Nâng cao chất lượng toàn diện công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao theo chỉ tiêu giao; công tác đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần - kỹ thuật đối với lực lượng vũ trang huyện.

Dịp này  đã có 4 tập thể và 9 cá nhân được tuyên dương khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022.

Tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân 

Tuyên dương khen thưởng tập thể cá nhân

Tin liên quan