Nông Sơn tổng kết sản xuất nông nghiệp và các chương trình NN&PTNT năm 2022

Ngày 30/11, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp và các chương trình NN&PTNT năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023.

Trong năm 2022, Nông Sơn có tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 6,08% so với năm 2021; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 13.000 tấn, đạt 103,7% chỉ tiêu, tăng 24,7 % so với năm 2021; năng suất lúa bình quân 57,3 tạ/ha, năng suất ngô bình quân gần 51tạ/ha, tăng 68,8% so với năm 2021; các loại cây trồng và hoa màu khác đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra … công tác tiêm phòng vacxin trên đàn gia súc, gia cầm được được quan tâm, không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm. Kinh tế vườn và trang trại có nhiều phát triển; công tác trồng rừng, khoanh nuôi, phòng cháy chữa cháy rừng được chú trọng. Tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn đạt hơn 67%. Đến nay, toàn huyện có tổng số tiêu chí đạt của các xã/là 100 tiêu chí, bình quân 16,7 tiêu chí/xã theo kết quả rà soát Bộ tiêu chí mới về xã nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025. Có 05 sản phẩm mới được đánh giá đạt chuẩn OCOP cấp huyện.