Các địa phương Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Trong 2 ngày 28-29 .11. Ban CHQS 06 xã trên địa bàn huyện đã tham mưu cho Đảng ủy-UBND xã ra nghị quyết và tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Trong hội nghị này UBND các xã đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. 

Năm qua, UBND các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Quán triệt đầy đủ các văn bản của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt Luật dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng dân quân bảo đảm về số lượng, chất lượng; sắp xếp, biên chế đúng quy định. Công tác phát triển đảng trong lực lượng DQ được chú trọng. Tổ chức đăng ký lần đầu cho nam công dân đủ từ 17 tuổi đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện đúng quy trình công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ …

Ban CHQS các xã đã tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng xã đề nghị UBND xã tặng giấy khen cho 06 tập thể 07 cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

 

Tin liên quan