Quế Trung: Nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số

Ngày 28.11, UBND xã Quế Trung tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ công chức, người lao động cơ quan; Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn với những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; chương trình chuyển đổi số của tỉnh; chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị

Thông qua lớp tập huấn, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ có kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về ứng dụng nền tảng số để đăng tải thông tin, quảng bá sản phẩm; tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý thông tin di động, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác...

Nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các nền tảng công nghệ số, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Thay đổi nhận thức của cộng đồng, tư duy và ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số tại địa phương, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.UBND xã Quế Trung cũng đã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Quế Trung về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số. Hướng dẫn nhân dân cài các phần mềm Smart Quảng Nam, Cổng thông tin 1022, kết nối trang zalo UBND xã Quế Trung và các phần mềm khác. Hướng dẫn Nhân dân đăng ký tài khoản và thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công của tỉnh Quảng Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia.Với các hình thức như: Tuyên truyền bằng xe lưu động; Lập đội tuyên truyền về 09 thôn hướng dẫn nhân dân cài đặt các phần mềm và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng Dịch vụ công Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị

Tin liên quan