Nông Sơn: Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022

Ngày 29.11, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. Dự, có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Nông Sơn.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, do vậy đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nghiêm túc, có chất lượng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 132,4% so với kế hoạch tỉnh giao; tổng giá trị sản xuất đạt 110,75%, tăng 11,09% so với năm 2021; các công trình xây dựng cơ bản đẩy nhanh tiến độ, giới thiệu việc làm đạt 107% kế hoạch, xóa nhà tạm đạt 81,25 %, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp Nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương ngày càng có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu.

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ, xác định trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện nhiêm vụ được giao, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục những tôn tại để triển khai thực hiện hiện nhiêm vụ trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu đề xuất phân loại tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. 

Quang cảnh hội nghị

 

Tin liên quan