Nông Sơn: Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022

Ngày 29.11, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. Dự, có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Nông Sơn.