Đoàn viên, thanh niên tham gia sửa chữa đường giao thông

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027), Thực hiện kế hoạch số 71-KH-XĐTN ngày 21/11/2022 của Đoàn thanh niên xã Sơn Viên (huyện Nông Sơn) về việc “Tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2022”, thực hiện ngày Chủ nhật xanh và phần việc chung tay xây dựng Nông thôn mới của đoàn thanh niên trên địa bàn xã. Vào ngày 27/11/2022, Đoàn thanh niên xã Sơn Viên đã ra quân sửa chữa tuyến đường giao thông từ DT611 vào cầu máy Nước (dài 350m), tổng chi phí 5,5 triệu đồng. Bên cạnh đó đoàn viên, thanh niên xã đóng góp 45 ngày công lao động để sửa đường. 

Đoàn viên, thanh niên xã Sơn Viên sửa chữa đường giao thông

Phần việc dặm vá đường giao thông được thực hiện với kinh phí được vận động từ các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã. Kết quả sau một ngày phần việc đã hoàn thành, nhiều đoạn đường đã được tu sữa, bên cạnh đó thực hiện phát quang hai bên tuyến đường tạo nên một diện mạo mới cho tuyến đường giao thông.

Thời gian tới, Ban Thường vụ đoàn xã tiếp tục nâng chất các mô hình gắn với đảm bảo ATGT; vận động ÐVTN tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, sửa chữa đường giao thông; ra quân tuyên truyền ATGT cho ÐVTN, học sinh và người dân.

Tin liên quan