Ninh Phước tổ chức truyền thông kỹ năng, kiến thức về bình đẳng giới năm 2022

Hưởng ứng “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11, Sáng nay 25.11, UBND xã Ninh Phước tổ chức truyền thông kỹ năng, kiến thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.