Tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn.

Ngày 14.11, Công an huyện Nông Sơn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cá nhân trên địa bàn huyện .

Tập huấn  nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn.

Tham dự lớp tập huấn là Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng;  Lực lượng PCCC cơ sở của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cá nhân có nhu cầu trên địa bàn huyện nghiên cứu tình hình, nguyên nhân cháy, nổ thời gian qua. Một số nội dung cơ bản của Luật PCCC; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 136 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Thông tư số 149 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của PCCC. Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng PCCC; các biện pháp PCCC; công tác tự kiểm tra kỹ thuật an toàn PCCC tại cơ sở; tổ chức, biên chế, trách nhiệm của đội PCCC cơ sở; nội dung lập hồ sơ theo dõi công tác PCCC tại cơ sở; phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; quy trình cứu chữa một vụ cháy; hướng dẫn bảo quản, sử dụng phương tiện PCCC hiện có tại cơ sở; hướng dẫn công tác tự thoát nạn và cứu người bị nạn trong đám cháy.

Ngoài ra các học viên tham gia thực hành về: cách xử lý thông tin hệ thống báo cháy tự động; vận hành, sử dụng hệ thống chữa cháy hiện có tại cơ sở; thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng, cháy khí gas.