Ngày hội đại đoàn kết tại thôn Trung Hạ (xã Quế Trung)

Ngày 12.11, thôn Trung Hạ (xã Quế Trung) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Quang cảnh ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử 92 năm của MTTQ Việt Nam, kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.  

Trung Hạ là thôn có dân số đông với 395 hộ, 1.716 nhân khẩu. Phần lớn các hộ gia đình chấp hành tốt pháp luật, quy định của địa phương, hương ước, quy ước của khu dân cư; không có thành viên vi phạm pháp luật;… Năm 2022, Ban công tác mặt trận thôn phối hợp vận động Nhân dân tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất, góp phần tăng năng suất và chất lượng các loại cây trồng, con vật nuôi. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Trong năm, Ban công tác mặt trận thôn đã tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng các công trình, đường giao thông, như tuyến đường vào Hố Cái dài 700m, rộng 5,5m. 

Năm 2022, thôn giảm được 3 hộ nghèo, còn 40 hộ nghèo (tỷ lệ 8,89%), 7 hộ cận nghèo (tỷ lệ 1,56%). Công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tiếp tục được duy trì. Kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2022 có 371 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 93%. Năm 2022, toàn thể cán bộ và Nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Quỹ vì người nghèo”; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…