Lộc Tây (Quế Lộc) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022

Ngày 12.11, Ban nhân dân thôn Lộc Tây (Quế Lộc) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với với kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Hô hát bài chòi tại ngày hội

Triển khai thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2022 Ban nhân dân cùng các Hội đoàn thể đã vận động nhân dân tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất mà nòng cốt là Câu lạc bộ Khuyến nông đã góp phần tăng năng suất và chất lượng các loaị cây trồng, giảm chi phí đầu tư. Vận động hơn 23 triệu đồng để làm bồn hoa cây cảnh, xây dựng tường rào cổng ngõ nhà văn hóa thôn; vận động được hơn 2 triệu đồng tiền Quỹ khuyến học, trao tặng 2 xuất qùa cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học, mỗi suất 500.000 đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe đã được nhân dân đặc biệt quan tâm, việc thăm khám sức khỏe định kỳ được coi trọng. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được duy trì, đến nay toàn thôn có 514 hộ đạt danh hiệu GĐVH, chiếm tỷ lệ 99 %.

Trong năm qua, thôn Lộc Tây còn thực hiện tốt phong trào đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quang môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng khu dân cư”; Phong trào toàn dân với “An toàn giao thông” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng, giám sát các hoạt động của chính quyền, đại biểu dân cử, công chức nhà nước, giám sát các công trình được Nhà nước đầu tư xây dựng tại cộng đồng, vận động nhân dân tham gia học tập và thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước…