Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư thôn Phú Gia 1 (Ninh Phước)

Ngày 7.11, thôn Phú Gia 1 (xã Ninh Phước) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2022).