Nông Sơn rà soát chất lượng nông thôn mới

Huyện Nông Sơn đang rà soát, đánh giá, nâng chất và hoàn thiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

 

 

Cảnh sắc làng quê nông thôn mới Nông Sơn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Cảnh sắc làng quê nông thôn mới Nông Sơn. 

UBND huyện Nông Sơn vừa tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 và xét chọn xã đăng ký thực hiện xã NTM nâng cao, xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu trở thành huyện NTM đến năm 2025. Đến nay, tổng số tiêu chí NTM đạt được của các xã trên toàn huyện là 104 tiêu chí, bình quân 17,3 tiêu chí/xã.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, địa phương có 4/6 xã duy trì đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 (gồm xã Quế Lộc, Quế Trung, Sơn Viên, Phước Ninh).

Qua rà soát, đánh giá, có 2 xã bị rớt một số tiêu chí gồm xã Sơn Viên (rớt tiêu chí số 8, 10, 14, 15, 17), Quế Lộc (rớt tiêu chí số 8, 13, 15, 17). Trong số 2 xã đang nỗ lực phấn đấu về đích NTM trong năm 2023, Ninh Phước hiện đạt 16/19 tiêu chí (chưa đạt tiêu chí 5, 9 và 16), Quế Lâm đạt 14/19 tiêu chí (tiêu chí 5, 9, 10, 15, 16 chưa đạt).

Khó khăn hiện nay là các tiêu chí đánh giá theo bộ tiêu chí mới cao hơn giai đoạn cũ nên sau khi rà soát, đánh giá lại có 2 xã bị rớt tiêu chí. Việc hướng dẫn đánh giá, làm hồ sơ minh chứng theo bộ tiêu chí mới chưa ban hành nên các xã gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ minh chứng.

Một số chỉ tiêu đánh giá rất khó thống kê như: chỉ tiêu tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử; tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định...

Ảnh: HOÀNG LIÊN

Huyện đề xuất cấp trên sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện bộ tiêu chí để địa phương thuận tiện trong triển khai, thực hiện, đồng thời phân bổ kinh phí kịp thời để địa phương đầu tư các công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Theo ông Đỗ Đình Hà - Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, khó khăn của xã là tỷ lệ người dân mua bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định phải đạt 85%, trong khi Ninh Phước đã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn nên số người được cấp BHYT giảm đáng kể, địa phương phải ra sức vận động nhân dân tham gia.

Khó khăn nữa là tiêu chí thu nhập. Năm 2021, bình quân thu nhập đầu người còn thấp, chỉ 38 - 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn dưới 5%, chỉ tiêu mỗi năm xã phải giảm 6 hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết, đối với 2 xã chưa được công nhận đạt chuẩn xã NTM (Ninh Phước, Quế Lâm), cần tập trung thực hiện theo đúng lộ trình đã đăng ký. Huyện quyết tâm đưa Sơn Viên trở thành xã NTM nâng cao, đồng thời định hướng xã Quế Lộc tiếp tục xây dựng NTM nâng cao. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn huyện còn dưới 2%.

Có 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được giới thiệu việc làm.

 

 

Tin liên quan