Huyện đoàn Nông Sơn tổ chức tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

 

Tại chương trình, đoàn viên thanh niên được phổ biến hệ sinh thái khởi nghiệp. Những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Chính sách hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Kết nối với thanh niên có mô hình kinh tế tiêu biểu, xây dựng phương án để vận động thành lập Hợp tác xã Thanh niên theo kiểu mới. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên được trang bị các kỹ năng mềm, tiếp cận thông tin, lao động, thị trường, các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu...