Thường trực HĐND huyện Nông Sơn giao ban với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã

Chiều ngày 25.10, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã nhằm Sơ kết tình hình hoạt động của HĐND huyện, xã 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Ngô Văn Sỹ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Tào Thị Tố Điểm, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì.