Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh bế giảng lớp kỹ thuật chế biến món ăn tại Quế Lộc

Ngày 20.10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện Nông Sơn, Hội Nông dân huyện tổ chức bế giảng lớp kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động nông thôn tại xã Quế Lộc.