Liên hoan tiếng hát đại đoàn kết

Nhằm thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, vào ngày 13/10/2022, UB MTTQ xã Sơn Viên tổ chức LIÊN HOAN TIẾNG HÁT ĐẠI ĐOÀN KẾT năm 2022.