Nghĩa tình trong mùa lũ ở Nông Sơn

Giúp nhau dọn nhà chạy lũ; cho người có nhà vùng trũng thấp gửi đồ đạc và trú ẩn; hỗ trợ chỗ ở, cơm ăn cho học sinh bị mắc lụt… là những nghĩa cử đầy ắp tình người trong những ngày mưa lũ ở Nông Sơn.