Quế Lộc: tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” lần thứ II năm 2022

Ngày 10.10, Đảng ủy xã Quế Lộc tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” lần thứ II năm 2022. Tham gia hội thi có chi bộ 4 thôn và liên minh với các chi bộ trực thuộc.

(Phần thi trả lời câu hỏi của các đội thi)

Các đội thi phải trải qua 2 phần thi gồm: Phần lý thuyết và phần xử lý tình huống và năng khiếu. 

Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã lồng ghép, thể hiện rõ thực tiễn công tác dân vận ở cơ sở; cũng như trả lời, giải đáp các câu hỏi tình huống do Ban Giám khảo đặt ra có nội dung tìm hiểu về chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực công tác dân vận, trong đó có dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận của chính quyền; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chủ trương lớn triển khai tại địa phương.

(Phần thi xử lý tình huống và năng khiếu)

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi thôn Lộc Đông, giải nhì cho đội thi thôn Tân Phong, thôn Lộc Trung giành giải ba. 

Hội thi lần này nhằm tuyên truyền và phổ biến sâu rộng, sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận của Đảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Khuyến khích tinh thần nhiệt tình, sáng tạo, cổ vũ động viên và nhân rộng các điển hình, mô hình "Dân vận khéo", thu hút sự quan tâm, phối hợp và trách nhiệm của các ban, ngành đối với công tác dân vận của Đảng.

Giao lưu học hỏi, nâng cao năng lực, khuyến khích tinh thần nhiệt tình và sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận về tư duy, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận.

 

Tin liên quan