Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2022 - 2023

Ngày 6.10, Trường Mẫu giáo Phượng Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2022 - 2023. Ông Nguyễn Đức Anh – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, đại diện lãnh đạo UBND xã Phước Ninh, Quế Lâm dự hội nghị.