Nông Sơn sơ kết KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 5.10, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

(Quang cảnh hội nghị)

Trong 9 tháng đầu năm, Tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Nông Sơn tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ phục hồi mạnh mẽ và sôi nổi; giá trị sản xuất CN-XD tước đạt 558,25 triệu đồng, đạt 66,47% KH năm; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 449,71 triệu đồng, đạt 89,47% KH năm, tăng 38,89% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 64,5 tỷ đồng đạt 102,33% so với kế hoạch tỉnh giao; 98,66% so với kế hoạch huyện giao năm 2022. Trong đó, thu do huyện quản lý là hơn 16,1 tỷ đồng, đạt 121,8% so với kế hoạch tỉnh giao. Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 13.136 tấn, đạt 104,7% kế hoạch. Các chương trình, dự án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn đã được triển khai thực hiện có hiệu quả; Chương trình xây dựng NTM được triển khai tích cực, đến nay tổng số tiêu chí đạt được của các xã trên địa bàn huyện là 104 tiêu chí, bình quân 17,3 tiêu chí/xã và 08 khu dân cư kiểu mẫu đã được công nhận và phê duyệt. Chế độ chính sách và an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định;  Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo quan tâm đúng mức; tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

(Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị)

Tại hội nghị, UBND huyện đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 đó là: Xây dựng kế hoạch nông – lâm – thủy sản năm 2023. Hoàn thành tốt chương trình sản xuất nông nghiệp và các chương trình PTNT năm 2022, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị quyết số 84 ngày 05/8/2021 của Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc rừng gỗ lớn đã trồng qua các năm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2020 được phép kéo dài; Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tiếp tục tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp làm tốt công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện…Thực hiện tốt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện; tăng cường các biện pháp khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn huyện, đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra...

Tin liên quan