Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân

Văn phòng Huyện ủy Nông Sơn vừa thông báo số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Bí thư Huyện ủy phục vụ việc tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo đó, người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có thể phản ánh kiến nghị, góp ý với đồng chí Bí thư qua số điện thoại 0235.368.2345. Số điện thoại đường dây nóng này do đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy phụ trách, phân loại và chuyển thông tin cho Bí thư. Mọi thông tin phản ánh cũng như góp ý của người dân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được tiếp thu, xem xét và xử lý kịp thời. 

Việc thông báo số điện thoại đường dây nóng của Bí thư Huyện ủy là một cách cụ thể hóa tinh thần Quy định số 11-QÐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Việc này đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; vừa giải quyết được những vấn đề bức xúc trong dân, tạo sự ổn định xã hội vừa xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, nêu cao vị trí, vai trò và củng cố uy tín của Đảng. 

Tin liên quan