Nhà máy thủy điện Khe Diên kỷ niệm 15 năm vận hành phát điện thương mại

Sáng ngày 16.9, Nhà máy thủy điện Khe Diên (xã Phước Ninh, Nông Sơn) kỷ niệm 15 năm vận hành phát điện thương mại (2007 - 2022). Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn – Nguyễn Văn Hòa dự buổi lễ.