LĐLĐ huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022

Ngày 15/9/2022 tại Hội trường Mặt trận huyện Nông Sơn, LĐLĐ huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

 

Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) của 13 CĐCS trường học trên địa bàn huyện, cùng đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

            Đồng chí Trần Hữu Tuấn- Chủ tịch LĐLĐ huyện- Chủ trì Hội nghị đã đánh giá tổng kết những hoạt động nổi bật trong hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022; triển khai phướng hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023.

 Trong năm học 2021-2022, các CĐCS trường học trên toàn huyện đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; tham gia tích cực trong các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội đặc biệt là hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện...Với các thành tích nổi bật đó, 13/13 CĐCS trường học trên địa bàn huyện được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng LĐLĐ huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại Hội nghị đã trao Bằng khen xuất sắc toàn diện của LĐLĐ tỉnh cho 01tập thể và 01 cá nhân; 01 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh về phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 01 tập thể; trao Giấy khen của LĐLĐ huyện cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm học 2021-2022.