Nông Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính năm 2022

Ngày 14.9, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Hòa- CT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải CCHC trên địa bàn huyện; tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;  việc thực hiện chuyển đổi số của huyện Phòng Văn hóa và Thông tin.

Trong thời gian, huyện Nông Sơn đã thực hiện đầy đủ hoạt động kiểm tra CCHC và xử lý, kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra trên địa bàn huyện; công tác tuyên truyền CCHC được triển khai với nhiều hình thức đa dạng. Trong năm 2021, huyện tiếp tục triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử, vận hành Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền và kết nối chế độ báo cáo của UBND huyện với hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và Chính phủ được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt tỷ lệ cao.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của huyện Nông Sơn đạt 80,28/100 điểm, xếp thứ 07/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tăng 2,30 điểm và tăng 02 bậc so với năm 2020 và thuộc nhóm Khá của tỉnh Quảng Nam, trong đó: Kết quả chỉ số qua thẩm định đánh giá kết quả thực hiện trên các nội dung CCHC của huyện: Nông Sơn đạt 79,08%,  tăng 7,57% so với năm 2020. Kết quả chỉ số qua khảo sát lấy ý kiến cán bộ, công chức là lãnh đạo quản lý trên địa bàn huyện để tự đánh giá về công tác CCHC của huyện, đạt 82,51% .

Dịp này UBND huyện tuyên dương, khen thưởng 3 cá nhân, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính thời gian qua.

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hòa đã chỉ ra một số nội dung, yếu tố căn cơ trong triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2021 vừa qua đối với cấp huyện và cấp xã, trong đó cần thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc nhất là người đứng đầu các đơn vị trong quá trình thực hiện CCHC, rà soát đề nghị cấp trên cắt giảm tối đa đơn giản hoá thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin, bố trí bộ máy một cửa ngăn nắp gọn gàng, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho các cán bộ công nhân viên chức làm việc hiệu quả. Cần tiếp tục thực hiện các giải pháp mới đột phá để nâng cao thứ hạng trong việc thực cải cách hành chính, tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của cấp trên, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng bộ máy hành chính.

UBND huyện tuyên dương, khen thưởng 3 cá nhân, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính thời gian qua

 

Tin liên quan