Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND xã Phước Ninh với hội viên, đoàn viên, nhân dân

Ngày 9.9, Đảng ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Ninh tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng ủy - HĐND – UBND xã với đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2022. Bí thư Đảng ủy xã Phước Ninh - Nguyễn Văn Nghi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Hồng Danh và Chủ tịch UBND xã Trương Ngọc Vũ đồng chủ trì diễn đàn.