Nông Sơn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 8/2022

Sáng ngày 8.9, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.