Khai giảng năm học mới trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi

Ngày 5.9, trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới 2022-2023, Bí Thư Huyện ủy Quảng Văn Ngọc dự, tặng lẵng hoa chúc mừng và đánh hồi trống khai trường.

Khai giảng năm học mới trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi

Năm học 2022-2023, trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi có 22 lớp với 14 lớp khối TH, 8 lớp khối THCS, có 39 em học sinh đầu cấp TH, 37 em học sinh đầu cấp THCS. Trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới, với các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 8 nội dung giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trong đó đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, đoàn kết nâng cao chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục…được quan tâm hàng đầu.