Nông Sơn: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2022.

Ngày 30.8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2022.

Nông Sơn:Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2022.

Trong thời gian 3 ngày, gần 100 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB  cơ sở, các đồng chí chi hội Trưởng, chi hội khối 487 trực thuộc và lực lượng nòng cốt của Hội Cựu chiến binh huyện nghiên cứu các chuyên đề về: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian gần đây và tình hình kinh tế - xã hội địa phương. Dịp này, Hội CCB huyện cũng đã quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022-2027. Báo cáo một số nội dung về nghiệp vụ công tác Hội…Ngoài ra, các học viên tham gia lớp tập huấn còn được thảo luận về khó khăn vướng mắc, những giải pháp trong phong trào công tác Hội CCB và viết bài thu hoạch sau khi kết thúc khóa tập huấn.

Nông Sơn:Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2022.

 

Tin liên quan