Đại hội điểm Chi hội nông dân thôn Bình Yên (Phước Ninh)

Chiều ngày 24.8, Chi hội nông dân thôn Bình Yên (xã Phước Ninh) tổ chức đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là chi hội được Hội Nông dân xã Phước Ninh chọn làm điểm tổ chức đại hội chi hội nông dân cơ sở. Dự đại hội có ông Trần Hải Lý – Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, xã.