UBND huyện Nông Sơn họp bàn công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023

Chiều ngày 23.8, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Thu Thủy chủ trì cuộc họp bàn công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023. Tham dự cuộc họp có Phòng GD&ĐT huyện, Phòng Nội vụ và hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện.