Trao giải cuộc thi “Vườn – Tường rào, cổng ngõ – Kiệt đẹp”

Ngày 14.8, Ban tổ chức cuộc thi “Vườn – Tường rào, cổng ngõ – Kiệt đẹp” huyện Nông Sơn gắn với Ngày hội Văn hóa du lịch Đại Bình năm 2022 tổ chức tổng kết, bế mạc và trao giải cuộc thi.

Vườn của hộ ông Trần Kim Hùng (làng Đại Bình, Quế Trung) đạt giải nhất nội dung vườn đẹp.

Tham gia cuộc thi có 15 hộ thi vườn đẹp, 13 hộ thi tường đẹp và 9 kiệt thi kiệt đẹp. Sau khi chấm điểm thực tế, hội đồng chấm thi đã họp, thông qua các hình ảnh, video clip về vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp, kiệt đẹp của từng hộ, từng tổ tự quản tham gia và báo cáo thuyết minh đối với vườn đẹp để đánh giá, cho điểm theo từng nội dung. 

Kết quả, ban tổ chức đã chấm chọn, trao thưởng 20 giải, trong đó có 8 giải vườn đẹp, 8 giải tường rào, cổng ngõ đẹp, 4 giải kiệt đẹp. Vườn của hộ ông Trần Kim Hùng đạt giải nhất nội dung vườn đẹp, tường rào, cổng ngõ hộ ông Phan Nam đạt giải nhất nội dung tường rào, cổng ngõ đẹp, kiệt số 1 đạt giải nhất nội dung kiệt đẹp.

Tường rào, cổng ngõ hộ ông Phan Nam đạt giải nhất nội dung tường rào, cổng ngõ đẹp.

Cuộc thi nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các gia đình, tổ tự quản có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong phong trào xây dựng đường làng, ngõ xóm, vườn tược, cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Từ đó đẩy mạnh chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đi vào thực chất, xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với phát triển du lịch sinh thái làng Đại Bình.

Kiệt số 1 đạt giải nhất nội dung kiệt đẹp.

 

Tin liên quan