Nông Sơn đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022

Ngày 5.8, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.