Nông Sơn: Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022

Ngày 4.8, BCĐ diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Năm nay, huyện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã tại 2 địa phương, Sơn Viên và Quế Trung. Qua diễn tập, các địa phương đã hoàn thành nội dung theo kế hoạch; khung tập đã thể hiện được năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; xác định tốt trách nhiệm, phát huy vai trò tập thể, cá nhân trong chuẩn bị và thực hành diễn tập. Công tác chuẩn bị khu vực sơ tán phục vụ diễn tập đối với xã Sơn Viên khá chu đáo, với công sức và khối lượng đào, đắp, vật chất bảo đảm tương đối lớn so với điều kiện của xã (với 1500 bao cát, 26 hố bắn, 14 hầm họp, hầm làm việc, đào hơn 500m giao thông hào). Xã Quế Trung điều động lực lượng Dân quân  tham gia huấn luyện và thực binh bắn đạn hơn thuốc nổ, quân số 35đ/c; xây dựng 28 công sự bắn cá nhân, 01 bãi nổ, bố trí hệ thống thiết bị luyện tập đêm đúng ý định.

Qua diễn tập, đã vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; trình độ tư duy lãnh đạo của cấp uỷ, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, vai trò nòng cốt của cơ quan Quân sự, Công an được nâng lên rõ rệt trong chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, giải quyết tốt các tình huống về an ninh, quốc phòng; nâng cao khả năng huy động các lực lượng và phối hợp trong tổ chức chuẩn bị và chiến đấu phòng thủ xã. 

Tuy nhiên, Ban tổ chức diễn tập xã ban hành các văn bản chỉ đạo diễn tập, giao nhiệm vụ cho khung tập còn chậm.  Một số ngành chưa chủ động liên hệ với đạo diễn cấp trên để được hướng dẫn soạn thảo văn kiện. Nội dung một số văn kiện của các ngành chưa cụ thể, chưa sát với tình hình, đặc điểm của địa phương…

Tin liên quan