Nông Sơn: Hội nghị tuyên truyền về Lực lượng Cảnh sát biển

Ngày 4.8, Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với huyện Nông Sơn, tổ chức hội nghị tuyên truyền về Lực lượng Cảnh sát biển, tình hình biển đảo thời gian gần đây đến cán bộ, đảng viên chủ chốt trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, sau khi xem phim tuyên truyền tình hình Biển Đông thời gian gần đây và quan điểm, đối sách của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết tranh chấp biển, đảo; một số thông tin về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và những tiềm lực quân sự, quốc phòng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Báo cáo viên  Hải đoàn 21 Bộ Tư lênh Vùng Cảnh sát biển 2  đã cung cấp những thông tin mới về tình hình biển, đảo; các văn bản pháp luật về biển, đảo; về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến  cán bộ, đảng viên. Giúp cán bộ, đảng viên huyện nhận thức sâu sắc hơn về tình hình Biển Đông và quan điểm đối sách của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết vấn đề  biển, đảo.

Dịp này, Hải đoàn 21 Bộ Tư lênh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 30 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) đến 30 gia đình chính sách, khó khăn, gia đình tôn giáo trên địa bàn huyện Nông Sơn với mong muốn chia sẻ, gửi gắm tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đến các hộ gia đình, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ các hộ gia đình vượt qua khó khăn về kinh tế; tăng cường mối đoàn kết, gắn bó quân dân, củng cố quốc phòng, an ninh.