Sở VH-TT&DL tỉnh kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở Nông Sơn

Ngày 1.8, Đoàn kiểm tra của Sở VH-TT&DL tỉnh do ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại huyện Nông Sơn. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn dự buổi kiểm tra.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quyết định 22 ngày 8.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hương ước, quy ước tại Nông Sơn được quan tâm chỉ đạo từ huyện đến cơ sở. Qua hơn 3 năm, công tác quản lý Nhà nước về thực hiện hương ước, quy ước đi vào nề nếp, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương.Từ năm 2019-2021, Phòng VH&TT huyện tham mưu tổ chức 3 lớp tập huấn về việc thực hiện hương ước, quy ước cho hơn 200 lượt cán bộ phụ trách phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện. Hằng năm, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện ban hành công văn yêu cầu ban chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung những hương ước đã được ban hành và trong các đợt kiểm tra các danh hiệu văn hóa hằng năm. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn - Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Nông Sơn hiện có 29 hương ước được ban hành. Các hương ước, quy ước đã bám sát đời sống và tình hình thực tế từng địa phương nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường,... Nhiều hương ước, quy ước đã thể hiện được trí tuệ, công sức của tập thể cộng đồng; khơi dậy, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của làng, xóm, dòng họ;...

Qua kiểm tra, ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL đánh giá việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở Nông Sơn đã đem lại những kết quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư. Góp phần đưa pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; gìn giữ, phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư ở cơ sở; phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện hương ước, quy ước đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới; động viên, tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ; giúp Nhân dân tham gia, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước. 

Tin liên quan