Xã Phước Ninh gặp mặt các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7

Ngày 26.7, Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ xã Phước Ninh tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Diễn văn khai mạc do ông Trương Ngọc Vũ - Chủ tịch UBND xã Phước Ninh trình bày đã bày tỏ niềm kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh và gia đình có công cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong 75 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng". 

Trong những năm kháng chiến, địch tập trung đánh phá ác liệt nhưng nhân dân xã Phước Ninh vẫn kiên cường bám trụ, nuôi giấu cán bộ, đánh địch, giữ làng. Toàn xã hiện có 1 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống (24 Mẹ đã từ trần), 102 liệt sĩ được thân nhân thờ cúng, 36 thương binh, 6 bệnh binh, 4 đối tượng người có công cách mạng,… Hiện toàn xã có 63 thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công cách mạng được hưởng trợ cấp thường xuyên.