Nông Sơn: Sơ kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2022

Ngày 20.7, Hội CCB huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Sỹ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện Nông Sơn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, của Hội,  chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nhất là trong dịp lễ, Tết. Công tác phát triển hội viên mới đạt khá cao. Xây dựng quỹ Hội, trích nộp Hội phí, góp vốn quay vòng… đạt và vượt chỉ tiêu. Duy trì và phát triển 42 tổ góp vốn quay vòng, có 1.090 hội viên tham gia, huy động được gần 600 triệu đồng. Công tác vay vốn phát triển kinh tế từ Ngân hàng CSXH qua ủy thác, với tổng dư nợ đến nay là  trên 30 tỷ đồng, cho 617 hộ vay.

Hội nghị đã thảo luận, thông qua phương hướng công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2022 trong đó chú trọng việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Hội cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng phát triển hội viên mới đạt chỉ tiêu giao; thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi, giúp đỡ các chi hội trưởng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Sỹ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động và vai trò của Hội CCB huyện  trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới Hội CCB huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền; tích cực phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mục tiêu, chỉ tiêu trong thực hiện các nhiệm vụ của huyện.  Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Hội các cấp. Quan tâm đến cảnh quan môi trường, quản lý tốt nguồn vốn vay, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể thiết thực…

Đồng chí Ngô Văn Sỹ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện phát biểu tại hội nghị

Tin liên quan