Hoàn thành 80% công tác chuẩn bị giải chạy “Khám phá Nông Sơn”

Sáng ngày 15.7, UBND huyện Nông Sơn tổ chức họp Ban tổ chức giải chạy “Khám phá Nông Sơn” và các Tiểu Ban phục vụ cho Ngày hội Văn hóa -Du lịch Đại Bình năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.