Quế Trung: Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022.

Ngày 4.7, xã Quế Trung tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022.

Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã

Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn tập trung vào một số nội dung như: chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Xử lý tình huống A2; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến.Tổ chức thực binh bắn đạn hơi, thuốc nổ đề mục trung đội dân quân cơ động.

Đợt diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu; công tham mưu xử lí tình huống trong chiến đấu phòng thủ. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hòa khẳng định: Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện, tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ, phương án tác chiến, nhằm tạo thế chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Đạo diễn và khung tập xã Quế Trung nắm chắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập; điều hành diễn tập vận hành cơ chế, giải quyết các vấn đề huấn luyện phải sát thực tế của địa phương, tình huống chiến đấu giả định. Các vấn đề huấn luyện trong từng nội dung tập yêu cầu khung diễn tập xã phải chấp hành đúng thời gian, từng vai diễn phải gắn mình vào trong từng trạng thái chuyển của địa phương qua các giai đoạn diễn tập. Quá trình diễn tập phải đảm bảo bí mật, an toàn…

    

Tin liên quan