Quế Lộc sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 1.7, Đảng ủy xã Quế Lộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn về dự và phát biểu tại nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Quế Lộc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tất cả  các lĩnh vực công tác. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã có tổng giá trị sản xuất ước đạt 168.9 tỷ đồng, đạt hơ 60% kế hoạch. Trong đó, CN-TTCN đạt 15,7 tỷ đồng, đạt 61,2%; TMDV đạt 38,1 tỷ đồng, đạt 60,2%; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.885,4 tấn, đạt hơn 60% kế hoạch, lương thực bình quân đầu người đạt 304kg/người; tổng thu ngân sách nhà nước trong năm ước đạt hơn 5,2 tỷ đồng, đạt 73,3%; thu nhập bình quân đạt 34,7 triệu đồng/người, đạt 78% kế hoạch; Công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng được thực hiện tốt; tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã đạt  19/19 tiêu chí trong bộ tiểu chí xây dựng nông thôn mới, đạt 3/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, không có vấn đề phức tạp xảy ra…Công tác xây dựng đảng được chú trọng đúng mức; thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ Đảng viên; chất lượng, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đến nay toàn đảng bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới, đạt 66,6% kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, tập trung làm rõ một số vấn đề có liên quan và bổ sung nhiện vụ và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.